Se Sokolem do života

20.04.2021

Doplnění informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021 - 22

19.04.2021

Vážení rodiče, na základě dotazů, týkajících se věkové kaegorie dětí, pro které je určen vyhlášený zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-22 sděluji, že se jedná o zápis pro věkovou kategorii dětí od tří do šesti let. Zápis není určen pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. Termín odevzdání žádostí je 3. - 7.5.2021.

Oznámení o uzavření zahrady

14.04.2021

Vážení návštěvníci naší zahrady, oznamujeme, že zahrada je až do odvolání z provozních důvodů uzavřena. Provoz zahrady pro veřejnost zajišťuje správce, který je nyní dlouhodobě nepřítomen a nového správce prozatím zahrada nenašla. Pokud znáte někoho, kdo rád seká trávu a pečuje o zeleň a má v odpoledních hodinách čas a chuť na zahradě pracovat, prosím, řekněte mu o nás.

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

08.04.2021

Informace k otevření mateřské školy platné od 12.4.2021

08.04.2021

Úplata za vzdělávání za březen 2021

05.04.2021

V souvislosti s uzavřením školy na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 a v souladu s § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §6 odst.5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 prominuta. Výše úplaty za měsíc duben 2021 se bude odvíjet od počtu provozních dnů mateřské školy. O její výši budete informováni dle aktuální epidemiologické situace.

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská