ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ NA MĚSÍC DUBEN 2021

26.04.2021

V souvislosti se změnou organizace provozu škol na základě Mimořádného opatření MZdr. ze dne 6.4.2021 a v souladu s § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §6 odst.5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021 stanovena takto: 1. Děti, kterým nebyla umožněna osobní přítomnost na předškolním vzdělávání od 12.4.2021 jsou od úplaty osvobozeny. 2. Na děti rodičů vybraných profesí (zdravotníci, pracovníci sociálních služeb,..), které mateřskou školu navštěvují, se osvobození nevztahuje. Předškolní vzdělávání je umožněno pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dětem rodičů vybraných profesí.

Se Sokolem do života

20.04.2021

Doplnění informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021 - 22

19.04.2021

Vážení rodiče, na základě dotazů, týkajících se věkové kaegorie dětí, pro které je určen vyhlášený zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-22 sděluji, že se jedná o zápis pro věkovou kategorii dětí od tří do šesti let. Zápis není určen pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. Termín odevzdání žádostí je 3. - 7.5.2021.

Oznámení o uzavření zahrady

14.04.2021

Vážení návštěvníci naší zahrady, oznamujeme, že zahrada je až do odvolání z provozních důvodů uzavřena. Provoz zahrady pro veřejnost zajišťuje správce, který je nyní dlouhodobě nepřítomen a nového správce prozatím zahrada nenašla. Pokud znáte někoho, kdo rád seká trávu a pečuje o zeleň a má v odpoledních hodinách čas a chuť na zahradě pracovat, prosím, řekněte mu o nás.

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

08.04.2021

Informace k otevření mateřské školy platné od 12.4.2021

08.04.2021

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská