Schůzka rodičů nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

15.08.2022

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2022/23 se koná v úterý 30.8.2022 v 15,00 hod.na MŠ Kamarád na Frenštátské ulici a na ulici Švermova, dle umístění dětí z Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2022-23

01.06.2022

Canisterapie na školní zahradě

16.05.2022

Dne 20. 6. bude na zahradě MŠ Kamarád probíhat canisterapie v rámci dopoledního programu mateřské školy.

Taneční revue v kulturním domě

16.05.2022

Dne 10. 6. navštívíme s dětmi kulturní dům, kde nás čeká taneční vystoupení žáků ZUŠ.

Fotografování tříd

16.05.2022

24. 5. proběhne na školní zahradě fotografování tříd.

Na návštěvě v domově seniorů

28.04.2022

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská