Malé inspirace v tradiční kultuře

06.02.2020

V průběhu měsíce února a března se dětii zúčastní programu s názvem Malé inspirace v tradiční kultuře a Velikonoce za starých, které nabízí příborské muzeum. Děti se seznámí s velikonočními tradicemi a tradiční rukodělnou výrobou našeho kraje.

Zkus to zdravě

06.02.2020

Dne 10.2.2020 se děti ze třídy Kuřátek a Berušek zúčastní programu v rámci primární prevence programu Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem. Program je zaměřen na vnímání potřeby zdravého stravování a motivaci k pohybovým a sportovním aktivitám.

Pěvecká přehlídka

06.02.2020

Dne 28.3. se děti zúčastní pěvecké přehlídky "Sedlnická sněženka" v Sedlnicích.

Velikonoční jarmark v Příboře

06.02.2020

Dne 28.3. děti z oddělení Květinek budou mít taneční vystoupení na náměstí S. Freuda v Příboře v rámci Velikonočního jarmarku.

Divadelní představení v KD

16.01.2020

Dne 20.1. navštíví děti z oddělení Berušek, Kuřátek, Květinek a Sluníček Kulturní dům v Příboře, ve kterém shlédnou divadelní představení.

Výchovné chyby současnosti

08.01.2020

V rámci cyklu Školka pro rodiče pořádá Mateřská škola Kamarád dne 15.1.2020 v 16.30 seminář pro rodiče s názvem Výchovné chyby současnosti. Cílem setkání je nabídnout přítomným informace na téma jaké výchovné trendy ovlivňují výchovu v rodině, co zapříčiňuje atomizaci dnešní rodiny a jaký to má dopad na dítě. Na dané téma bude přednášet PhDr. Jan Svoboda. Místo konání MŠ Kamarád na ulici Frenštátská, třída Květinky.

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská