Aktivity i pro rodiče

Rodiče jako partneři

Pro děti jsou velmi přitažlivé akce, kterých se mohou účastnit i jejich rodiče. Cílem těchto aktivit je dát možnost rodičům seznámit se s prostředím a atmosférou, ve které jeho dítě během dne pobývá, nabídnou možnosti využití volného času s ohledem na potřeby dětí, vytvořit prostor pro vzájemná setkávání a komunikaci rodičů mezi sebou, pozorovat své dítě při práci v kolektivu atd.. Akce jsou připravovány se zřetelem na možnosti a potřeby  dětí, rodičů i školy. Pořádáme Zahradní slavnosti, Vánoční odpoledne, Den matek, zábavná odpoledne zaměřená na výtvarné, sportovní a pěvecké aktivity.