Tvořivé odpoledne s ježky

13.11.2019

V úterý 15.10.2019 od 15 hodin jsme se sešli ve třídě květinek v MŠ Kamarád na ulici Frenštátské. Měli jsme za úkol vyrobit „ JEŽKA“. Možnosti byly tři -Ježek z brambor za použití párátek - Ježek dřevěný – zatloukání hřebíků kladivem do připraveného dřeva ( Dřevo připravil a nařezal pan František Hanzlík, za což mu velice děkujeme) - Ježek z balzy a skládaného papíru – vyřezávání lupínkovou pilkou, smirkování, vrtání aku-vrtačkou, skládání papíru. Na tvořivé akci pracovali rodiče se svými dětmi. Akce se zúčastnilo 15 rodičů s dětmi, každý měl možnost odnést si zážitek z práce se svým dítkem a dané výrobky. Využívali jsme nářadí, které jsme získali díky projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice „ Technické školky“. Díky tomuto projektu se můžeme rozvíjet v polytechnických dovednostech. Rodiče i děti si vyzkouší svoji manuální zručnost, tvořivost i fantazii. Děti práce s pilkou velice baví, měly také možnost vyzkoušet si manipulaci s aku-vrtačkou, pracovat s smirkovou houbičkou, zatloukat hřebíčky kladívkem. Těšíme se na další tvořivou akci, která je naplánovaná na 12.12 od 15 hodin v rámci „vánoční besídky“. Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci.

Exkurze v muzeu

13.11.2019

Dne 16., 17; a 19.12 je připraven pro třídy Sluníček, Berušek, Květinek a Kuřátek vánoční program v muzeu s názvem "Vánoce za starých časů".

Ekologický program

13.11.2019

Dne 27.11. proběhne v MŠ Frenštátská ekologický program s názvem "Roste svetr na louce?". Program je připraven pro děti z oddělení Berušek a Květinek.

Zvířecí kamarádi

13.11.2019

Dne 26.11. navštíví MŠ Frenštátská 2 zvířecí kamarádi a to Činčily. Program je připraven pro děti z oddělení Kuřátek a Sluníček.

Zavírání zahrady s podzimní vílou

11.11.2019

Dne 6.11.2019 se na naší školní zahradě konala akce Zavírání zahrady. Děti a rodiče pomohli PODZIMNÍM VÍLÁM splnit náročné úkoly. A to i ten nejdůležitější - shrabat a odnést plné vaky listí do přistaveného kontejneru. Děti tímto uložily zahradu k podzimnímu spánku a na pěkně zelenou trávu se mohou těšit opět na jaře. Všem rodičům a prarodičům, kteří se akce zúčastnili mockrát děkujeme - nejen za pomoc, ale také za vytvoření velmi příjemné atmosféry.

Projekt Učitel - dítě - rodič II

17.10.2019

Naše mateřská škola je zapojena do projektu UČITEL - DÍTĚ - RODIČ II, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II. Cílem projektu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do základní školy, prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje.

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská