Učitel - Dítě - Rodič II

06.02.2019

Od 1.1.2019 je na Mateřské škole Kamarád realizován projekt Učitel-dítě-rodič II, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT. Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Projekt bude ukončen k 31.12.2020.

Průzkum k získání názorů na vnímání naší MŠ

27.01.2019

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II rozjíždíme průzkum k získání názorů na vnímání našich škol ze strany rodičovské veřejnosti. Výsledky nám pomohou zmapovat současnou situaci na všech školách na Kopřivnicku a Příborsku a budou využity pro plánování udržení kvality a rozvoje v oblasti školství a vzdělávání.

Karneval s kouzelníkem na MŠ Frenštátská

08.01.2019

Dne 13.2. v dopoledních hodinách MŠ na Frenštátské ulici pořádá dětský karneval s kouzelníkem. Prosíme rodiče o pomoc s přípravou masky pro své děti.

Divadlo Šikulka

08.01.2019

Dne 7.2. dopoledne v MŠ Frenštátská s divadlem Šikulkou na téma: Zvířátka a odpadky, Umíněná sestřička, Zatoulané koťátko.

Školka pro rodiče

08.01.2019

Rodiče, zveme Vás na malý seminář s názvem "Příprava na úspěšný start ve škole", který se koná v pondělí 28.1.2019 v 15.15 hod. na MŠ Frenštátská ve třídě Hříbečků. Seminář je realizován v rámci projektu Učitel - Dítě - Rodič II, který je financován v rámci OP VVV a MŠMT.

EKO program v MŠ Frenštátská

08.01.2019

14.1. na téma "Bude zima, bude mráz" pro třídu Kuřátek a Hříbečků a 17.1. na téma "Roste svetr na louce" pro třídu Berušek a Sluníček.

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská