Projekt Učitel - dítě - rodič II

17.10.2019

Naše mateřská škola je zapojena do projektu UČITEL - DÍTĚ - RODIČ II, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II. Cílem projektu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do základní školy, prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje.

Vánoční fotografování

03.10.2019

Dne 8.11. proběhne v MŠ Frenštátská vánoční fotografování.

Divadelní představení

03.10.2019

Dne 11.11. navštíví MŠ Frenštátská Divadlo Šikulka a zahraje dětem 3 pohádky: "Prasátko a kouzelné slovíčko, O líném zajíčkovi a Matýsyk a písmenka".

Návštěva planetária

03.10.2019

V pondělí 7.10. děti z oddělení Květinek a Berušek navštíví planetárium v Ostravě, kde je pro ně připraven bohatý program.

Canisterapie v MŠ

03.10.2019

Ve dnech 21.10 a 22.10. navštíví MŠ Frenštátská terapeuti se svými psi za účelem ukázky canisterapie.

Aktivity pro děti

27.09.2019

V letošním roce se děti z MŠ Frenštátská zúčastnily několika aktivit, které byly realizovány v rámci projektu Učitel - dítě - rodič II financovaného OP VVV a MŠMT. V rámci environmentálního vzdělávání děti navštívily Jarošův statek ve Studénce, Klimkovický lesopark a Polanskou nivu, kde byl pro děti připraven program s názvem "Život ve vodě". Dále se naše děti zapojily do projektu Technická školka zabývajícího se polytechnickou výchovou. Děti absolvovaly 6 setkání s názvy: Stavitel města, Stavitel mostu, Stavitel věží, Malý architekt a Malý projektant v rámci těchto aktivit vytvářely své vlastní projekty z různých materiálů.

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská