Zápis do mateřské školy 2017

04.04.2017

Zápis dětí do mateřské školy se koná 11.5.2017 od 8.00 do 15.30 hod. na MŠ na ulici Frenštátská a Švermova. Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, popřípadě vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a Vyjádření lékaře k docházce dítěte do mateřské školy. Tyto tiskopisy najdete na webových stránkách školy nebo si je v den zápisu vyzvednete v mateřské škole.

Seminář "Vývoj dětské řeči..."

03.04.2017

Mateřská škola Kamarád pořádá dne 2.5.2017 v 15.30 hod. malý seminář pro rodiče s názvem "Vývoj dětské řeči krok a krokem..." Seminář povede Mgr. Kateřina Kunzová. Společně budeme poznávat jak se dětská řeč vyvíjí od narození, jak lze podporovat její přirozený vývoj a kdy je již potřebné vyhledat práci logopeda. Všichni jste srdečně zváni!

Veselé zpívání 2017

02.04.2017

Mateřská škola Kamarád Příbor, Frenštátská Vás zve na pěveckou přehlídku příborských mateřských škol "Veselé zpívání 2017", která se koná dne 20.4.2017 v 16.00 hod v Kulturním domě Příbor.

Pohybové kurzy SKOKÁNEK

30.03.2017

Masarykovo gymnázium v Příboře nabízí malým sportovcům od 4 let sportovně pohybové kurzy zaměřené na rozvoj pohybových dovedností. Tuto aktivitu navštěvují již mnohé děti z naší mateřské školy. Možná bude SKOKÁNEK vhodným zpestřením trávení volného času také pro vaše dítě. Více informací naleznete v sekci "S kým spolupracujeme".

Divadlo ENTENTÝKY v MŠ Frenštátská

10.03.2017

Divadlo Ententýky s pohádkou "O ztracených kuřátkách" přijede do MŠ 31.3.. dopoledne.

Dobré ráno na statku

09.03.2017

Dne 30.3. se děti z MŠ Frenštátská ze třídy květinek a sluníček zúčastní eko programu s názvem Dobré ráno na statku.

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská